แนะนำโครงการ
 


 
แผนปฺฏิบัติการ2557-2558

 
Facebook Fanpage
 
Visitors
 
Weather Report
 
Oil Price (PTT)
 
new website : www.uprightschool.net
ร่วมมือร่วมใจ ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน                             
 


ขอความกรุณาผู้รับผิดชอบโครงการระดับเขต
รวบรวมข้อมูล ป.ป.ช.สพฐ. น้อยและ
 ป.ป.ช.สพฐ ชุมชน ของเขตท่าน


 

ขอความกรุณาผู้รับผิดชอบโครงการระดับเขต
กรอกฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต

กรุณากรอกข้อมูลภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558
และส่งมาที่อีเมลล์ whiteobec@gmail.com
 

เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

 "ป้องกันการทุจริต" กิจกรรมการเรียนรู้บริษัทสร้างการดี

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558

 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ. ปทุมธานี

 

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 100 เรื่องวิจัยรูปแบบ

การพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2558

ณ โรงแรมภูเขางาม จ. นครนายก 
 

เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่าย
 ป.ป.ช.(สพฐ.) ระดับจังหวัด
ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงแรมภูเขางาม จ.นครนายก

download หนังสือ สพป.
download หนังสือ สพม.

 

ดัชนี ชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2557 (Corruption Perceptions Index 2014) “ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจำปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้ที่ 85 จาก 175 ประเทศ”.
 
ขอความกรุณาผู้รับผิดชอบโครงการระดับเขต
กรอกฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต

กรุณากรอกข้อมูลภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

และส่งมาที่อีเมลล์ whiteobec@gmail.com
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต"
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
วันที่ 1- 3 ธันวาคม 2557
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา    
"โรงเรียนสุจริต"
(กิจกรรมยกระดับคุณภาพนักเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต)
ระหว่างวันที่ 11 -13 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ. นครนายก
 


ประกาศ
รายงานตัว
วันที่  2 พฤศจิกายน 2557
ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่งคง
 
ขอความกรุณาผู้รับผิดชองโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 16
ทางเวบไซต์ของ กพร ด้วยครับ
 

 
การนำ BEST PRACTICE ไปนำเสนอในงาน symposium ใช้จำนวน 5 ชุด
การจัดนิทรรศการ
     - สพฐ.รับลงทะเบียนเวลา 13.00 น. ในวันที่ 22 กันยายน 2557
     - สพฐ.ไม่สามารถเลี้ยงอาหารเย็นวันที่ 22 กันยายน 2557 ได้ แต่สามารถเข้าพักได้
     - โรงเรียนสามารถจัดนิทรรศการได้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป แผนผังการจัดนิทรรศการ พร้อมลำดับรายชื่อ (ลำดับที่ 1 - 225) ตามเอกสารแนบ 
     - บูธขนาด 2 x 2 เมตร มีป้ายชื่อโรงเรียนติดอยู่ด้านหน้าบูธ 
     - โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว ปลั๊กไฟ และไฟส่องสว่าง
     - โรงเรียนสามารถตกแต่งภายในบูธของตนเองได้ 
     - ภายหลังติดตั้งแล้วห้ามเคลื่อนย้ายบูธจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีปิดวันที่ 26 กันยายน 2557

การนำเสนอผลงาน
    ลำดับการนำเสนอผลงาน
     -วันที่ 23 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานนักเรีย
 -วันที่ 24 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานผู้บริหาร
 -วันที่ 25 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่ง best practice ได้ในวันลงทะเบียนครับ
     -ระยะเวลาในการนำเสนอ (นักเรียน/ครู/ผู้บริหาร) 
     ใช้เวลาในการนำเสนอและซักถาม ผลงานละ 8 นาที 

     
การแต่งกาย
     นักเรียน
     - แต่งกายชุดนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด (23,26 กันยายน 2557)
     - แต่งชุดวอร์มของโรงเรียนเพื่อรับการอบรม (24-25 กันยายน 2557)
 
     ครู ผู้บริหาร 
 - แต่งกายชุดสุภาพ
 


 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการอำนาจหน้าที่ป.ป.ช. (สพฐ.)ระดับจังหวัด
๑๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

ปฏิญญาและข้อตกลง

 

                                     download เอกสารเชิญประชุ 
                                     download กำหนดการ
download แบบกรอกข้อมูลทำบัตร ป.ป.ช. สพฐ.ระดับจังหวัด
เอกสารประกอบการบรรยาย
การประชุมเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

 


 


 


 

จุดที่ 1 ภาคใต้
ระหว่างวันที่ 14-16 มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ. สุราษฎร์ธานี


จุดที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย.2557 ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา


จุดที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย.2557 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น


จุดที่ 4 ภาคกลาง 
ระหว่างวันที่ 26-28มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จุดที่ 5 ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ. เชียงใหม่ 

 

   
 

  ประชุมเชิงปฎิบัติการ 100 เรื่องการวิจัย  

 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา

"โครงการโรงเรียนสุจริต"

 

 

แจ้งข่าวด่วน
เรียนทุกท่านที่เกี่ยวข้องทราบ

เรื่อง การเลื่อนการจัดงานนำเสนอผลงาน Best Practice

โครงการโรงเรียนสุจริต

ด้วยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต
ขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน BestPractice โครงการโรงเรียนสุจริตจำนวน 225 โรงเรียน ที่จะจัดขึ้น
 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี

จากเดิมระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2557
เลื่อนออกไปจัดในช่วงเดือนสิงหาคม 2557


เนื่องจาก มีเหตุปัจจัยและความจำเป็นหลายประการ
จึงเรียนมาเพื่อขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ในการนี้ขอให้โรงเรียนเตรียมการ ผลงานดังนี้
                  1. ผู้บริหาร จำนวน 1 คน 1 ผลงาน
                  2. ครู จำนวน 5 คน คนละ 1 ผลงาน รวม 5 ผลงาน
                  3. นักเรียน 3 คน 1 ผลงาน
                  4. ผู้รับผิดชอบ ระดับ เขต จำนวน 1 คน 1 ผลงาน

หมายเหตุ ทั้งนี้ ทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
จะแจ้งวันเวลาที่ชัดเจน ให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้ง
 
เชิญผู้รับผิดชอบโครงการ(โรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 10 เขตตามเอกสารแนบ เข้าร่วมประชุม
ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2557
ณ โรงแรมภูเขางาม จ. นครนายก
 
ประกาศ
ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(BEST PRACTICE)
ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2557
ณ โรงแรม ริเวอร์ไซด์ กทม
นำรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายสุจริต(ร้อยละ 10)
ของเขตมาด้วย
  ด่วนที่สุด
(เฉพาะกลุ่มโรงเรียนทดลองการวิจัย 24 โรงเรียน)

ชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการ "โรงเรียนสุจริต"
24-28   มีนาคม 2557
ณ อิงธาร  รีสอร์ท  จ. นครนายก 
 
ดาวน์โหลดเอกสารจากการอบรม
    - (ร่าง)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ “ป้องกันการทุจริต”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    - BEST PRACTICE  NEW FORM
    -ชุดโครงสร้างคำถามสำหรับการถอดบทเรียน BEST PRACTICE
    - เอกสารการบรรยาย 1
    - เอกสารการบรรยาย 2
    - เอกสารการบรรยาย 3
    - เอกสารการบรรยาย 4

    - เอกสารการบรรยาย 5

    - เอกสารการบรรยาย 6
 เอกสารบางไฟล์ยังโหลดไม่ได้เนื่องจากมีขนาดใหญ่ทางทีมงานกำลังแก้ไขอยู่ครับ

 

       

       ขอเชิญผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดนวัตกรรมขับเคลื่อนสู่โรงเรียนสุจริตเพื่อนำองค์ความรู้และวิธีการขั้นตอนที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอด แนะนำวิธีการ รูปแบบ Best Practice ที่ดีให้กับครูเพื่อปรับเปลี่ยนผลงานนวัตกรรมของ ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน                        
ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2557     
ณ  โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก
หมายเหตุ
  • ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ หลังเที่ยง
  • ขอความร่วมมือเขตนำส่งรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย(ร้อยละ 10) เพื่อการจัดสรรงบประมาณ
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาระหว่างวันที่ 31มกราคม  - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท
จ. นครปฐม 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตตามไตรมาส

 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ส่งเมลล์ที่ planeerer@gmail.com
  ตัวอย่างแนวทางการพิจารณา
กระบวนการ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

 
แนวทางประกอบการคัดเลือกตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ.ระดับจังหวัด
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค. 56 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก
 
แจ้งข่าวสำหรับ การอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง

 

 
 
เรียน ผู้บริหารที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารการศึกษา (สพฐ.) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2556 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กรุงเทพฯ ปฏิบัติดังนี้

 

 
 

 

 
 
1. รับหนังสือแจ้งให้เข้ารับการอบรมในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 จากเว็บไซต์ www.whiteobec.org และระบบ E-filling ส่งไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

 
 
2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมมารายงานตัว ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 - 09.00 น. โดยแต่งกายเครื่องแบบชุดตรวจการณ์ 
สีกากี แขนยาว และเริ่มเรียนเวลา 09.01 น. 
3. ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมชุดปกติขาว (ทั้งชุด) สำหรับใส่ในวันพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ วันที่ 31 ตุลาคม 2556  

 

 
 
4. กรณีที่ยังส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ ให้นำมาในวันรายงานตัว
6. หากมีข้อสงสัยติดต่อ อ.จักรพงษ์ วงค์อ้าย โทร. 08 6659 5214 

** หมายเหตุ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ไม่มีการปฐมนิเทศ **
 
 
100 เรื่องละครสุจริตศึกษา 
 
เพลงโรงเรียนสุจริต
 
ประกาศรายชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง
 
รายชื่อโรงเรียน ที่ได้รับการนำเสนอผลงานนวัตกรรม สุจริตธรรมนำไทย 
 
ทะเบียนคุมเกียรติบัตร
 สำหรับผู้นำเสนอผลงาน สุจริตธรรมนำไทย

* กรณีที่มีการแก้ไข กรุณาส่งข้อมูลที่
e-mail : eduinno.2013@gmail.com 
ประกาศเรื่อง สถานที่พักสำหรับการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนสุจริต

     - โรงเรียนสุจริต จาก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ พักที่ Tower Wing
     - โรงเรียนสุจริต จาก ภาคตะวันออก พักที่ Garden Wing
     - คณะทำงาน พักที่ Ocean Wing
     - โรงเรียนสุจริตที่มีผู้ติดตาม ให้ประสานเรื่องที่พักกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมโดยตรง
 
การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนสุจริต 
วันที่ 27-30 สิงหาคม 2556

การจัดนิทรรศการ
     - สพฐ.รับลงทะเบียนเวลา 13.00 น. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556
     - สพฐ.ไม่สามารถเลี้ยงอาหารเย็นวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ได้ แต่สามารถเข้าพักได้
     - โรงเรียนสามารถจัดนิทรรศการได้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป แผนผังการจัดนิทรรศการ พร้อมลำดับรายชื่อ (ลำดับที่ 1 - 225) ตามเอกสารแนบ 
     - บูธขนาด 2 x 2 เมตร มีป้ายชื่อโรงเรียนติดอยู่ด้านหน้าบูธ 
     - โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว ปลั๊กไฟ และไฟส่องสว่าง
     - โรงเรียนสามารถตกแต่งภายในบูธของตนเองได้ 
     - ภายหลังติดตั้งแล้วห้ามเคลื่อนย้ายบูธจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีปิดวันที่ 30 สิงหาคม 2556 (รมว.ศธ. เดินชมนิทรรศการ)

การนำเสนอผลงาน
    ลำดับการนำเสนอผลงาน
     -วันที่ 27 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานนักเรียน
     -วันที่ 28 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานครู
     -วันที่ 29 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานผู้บริหาร
     -ระยะเวลาในการนำเสนอ (นักเรียน/ครู/ผู้บริหาร) 
     ใช้เวลาในการนำเสนอและซักถาม ผลงานละ 8 นาที 

     
การแต่งกาย
     นักเรียน
     - แต่งกายชุดนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด (27,30 สิงหาคม 2556)
     - แต่งชุดวอร์มของโรงเรียนเพื่อรับการอบรม (28-29 สิงหาคม 2556)

 

 
     ครู ผู้บริหาร 
 - แต่งกายชุดสุภาพ
 
 
สพฐ.ร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงให้กับผู้บริหารโรงเรียนสุจริต 225 โรงเรียน
 
สพฐ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม สู่สังคมไทย"

 

27-30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิดี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 
 
Section Layout 1
no-picture

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness.

 
Section Layout 1
no-picture

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness.